Econom

Co zawiera taryfa Econom

  • 50 km na dobę gratis

Taryfa zawiera bezpłatny limit przebiegu pojazdu wg formuły 50 km na dobę czy uwzględniając cały okres wynajmu auta z kwotą rozliczeniową nie przekraczającą 50 km na dobę. Przy tym, pełny kilometraż wychodzący poza ramy limitu ustalonego obliczany jest wg określonej taryfy - 0,17Є/1 km. Ponadto, Państwo możecie skorzystać z wyższego planu taryfowego bez ograniczeń przebiegu pojazdu oraz z poszerzoną ofertą (patrz Plany taryfowe).

  • Ubezpieczenie autocasco (pokrycie częściowe)

Taryfa bieżąca obejmuje częściowe ubezpieczenie auta ze wskazaniem kosztów odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub utraty niektórych elementów (części) samochodu i jego akcesoria. Obliczanie wysokości odszkodowania rozpowszechnia się na wszystkie przypadki z wyjątkiem nietypowego uszkodzenia samochodu potrzebującego powiększonej kompensacji strat i analizy szczegółowej. W takim przypadku kwota odszkodowania określana jest przez menedżera naszej firmy w trybie indywidualnym zgodnie z Umową wynajmu (6. Kaucja i warunki ubezpieczenia wykonania zobowiązań) lecz nie przekracza kaucję ustaloną w umowie lub w planie taryfowym, z wyjątkiem przypadków gdy klient rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego i jednocześnie spowodował szkody - co nie jest wypadkiem ubezpieczeniowym.

  •  Program lojalności

Taryfa przewiduje akumulację punktów odnośnie wykorzystanych środków w czasie wynajmu samochodów. W przypadku przejścia na wyższy plan taryfowy punkty te dodawane są do ogólnego programu lojalnościowego naszej firmy, tworząc przy tym dla Państwa rabat indywidualny.